Właściciele młodych ogierów rasy małopolskiej i wielkopolskiej

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w nawiązaniu do komunikatu (w załączeniu) Instytutu Zootechniki PIB o przyjętym do realizacji od 2021r projekcie "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzania oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych, prosi wszystkich właścicieli młodych ogierów rasy małopolskiej z terenu woj. podkarpackiego o zgłaszanie ich do biura Związku. Na podstawie przesłanych zgłoszeń przeprowadzony zostanie przegląd i wstępna ocena poszczególnych ogierów w terenie pod kątem spełnienia kryteriów związanych z realizacją zaplanowanego projektu.

W załączeniu komunikat IZ

                                                                                                                                                                                                                         Marek Gibała
                                                                                                                                                                                                        Dyrektor OZHK Rzeszów

Czytany 107 razy