Władze statutowe

  • Zarząd:

Prezes    –  Andrzej Bieńko
Wiceprezes – Władysław Brejta
Skarbnik – Jan Dec
Sekretarz – Hubert Majkutewicz
Członek – Andrzej Pelc
 

  • Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Tadeusz Kuśnierz
Członek –Mariusz Kurek
Członek – Stanisław Lasek 

  • Sąd Koleżeński:

Przewodniczący –  Stanisław Wilk
Członek –  Stanisław Pieniążek
Członek – Ewelina Nazimek-Bąba