Uczestnicy programów ochrony - kontynuacja

Okręgowy Związek Hodowców koni w Rzeszowie prosi wszystkich członków Związku realizujących 5-letni Program Ochrony Zasobów Genetycznych Koni o dokładne zapoznanie się z niżej zamieszczonym pismem. Złożenie wniosku i podpisanie wykazu klaczy programowych na kolejny rok możliwe będzie w biurze Związku w dniach 25 stycznia-24 luty 2021 roku wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (dzień i godzina)

 

                                                                                                                                                           Marek Gibała
                                                                                                                                              Dyrektor OZHK Rzeszów

Czytany 178 razy