Nabór wniosków do Programów Ochrony Zasobów Genetycznych Koni na rok 2019.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,  informuje wszystkich hodowców zainteresowanych przystąpieniem po raz pierwszy do Programów Ochrony Zasobów Genetycznych koni  ras: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polski, pkz. typ sokólski i sztumski  oraz podjęciem  realizacji 5-cio letniego zobowiązania od 15 marca 2019r., że składanie wniosków i wypełnianie stosownych dokumentów odbywać się będzie w biurze OZHK Rzeszów do 28 grudnia 2018.

Złożenia dokumentów należy dokonać osobiście
w biurze Związku po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (dnia i godziny).

 Warunkami uczestnictwa w programie są: posiadanie gospodarstwa o powierzchni min.1 ha, nadanego w ARiMR nr. ewidencyjnego i członkostwo w OZHK Rzeszów.

 Zgodnie z uchwałą Nr. 23/2017 z dn. 28.12.2017 Zarządu OZHK w roku 2018 przy składaniu dokumentów pobierana będzie opłata od wszystkich klaczy programowych
w następujący sposób:

 - do 3 klaczy w programie – 40 zł./sztuka

- od każdej kolejnej 30 zł./sztuka

         Osoby kończące 5- cio letnie zobowiązanie 14 marca 2019r.
i zainteresowane kontynuacją programu są zobowiązane
do złożenia za pośrednictwem  OZHK w Rzeszowie OŚWIADCZENIA (druk dostępny na str.
www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie ) w terminie
do końca stycznia 2019r. W tym samym terminie składają DEKLARACJĘ  nowi uczestnicy  programu ochrony , którzy przejmują klacze realizujące program u innego hodowcy (druk dostępny na str.
www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie ).

 Bliższe szczegóły dotyczące programów ochrony oraz obowiązująca Procedura na rok 2019 i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki w Balicach www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie.................................

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr. 17 852 74 94

 

Czytany 550 razy