Działalność OZHK Rzeszów
 
Okregowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie działa na terenie 21 powiatów Województwa Podkarpackiego. Wykonuje zadania związane z prowadzeniem dokumentacji hodowlanej i oceną wartosci użytkowej 8 ras koni dla, których w Polsce prowadzone sa Księgi i Rejestry Koni Zarodowych.
Są to: rasa małopolska, rasa wielkopolska, polski koń szlachetny półkrwi, śląska, huculska, konik polski, kuce i konie małe. Do podstawowych zadań hodowlanych Związku należą: selekcja i przegląd klaczy starszych wpisanych do Ksiąg i Rejestrów
 
 
Realizacja zadań statutowych
 
- szkolenie hodowców
- zebrania i odprawy z właścicielami ogierów
- organizacja wystaw, pokazów i czempionatów koni
- propagowanie chowu i hodowli koni związanej z różnymi ich formami użytkowania 
 
Paszport konia
 
Zadaniem, które realizuje Związek na podstawie Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z 2 kwietnia 2004 r. jest powszechna identyfikacja koni , zaopatrywanie ich w dokumenty zwane paszportami oraz prowa- dzenie rejestru koniowatych. W chwili obecnej pogłowie koni w wojewówdztwie zidentyfikowne zostało na poziomie ponad 98%. Wszyscy właściciele koni , którzy zgłosili konie do rejestru otrzy- mali paszporty. W chwili obecnej paszporty są bezwzglednie wymagane w obrocie końmi.
 
 
Informacja
 
Wszyscy posiadacze koni, których konie zostały zgłoszone lub były wpisane do rejestru koniowatych, w okresie od 1 kwietnia 2005 do 14 marca 2009 dotyczy składania wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych po raz pierwszy; poprzez złożenie dodatkowego zaświadczenia z OZHK do AR i MR mogą uzyskać nową płatność tzw. zwierzęcą do posiadanych gruntów rolnych.
 
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
35-959 Rzeszów ul. Fredry 4, tel./fax 017 852 74 94
Stronę odwiedzono 1219457 razy
System zarządzania treścią: aeb.cms
Projekt i wykonanie: aeb.pl